نقش حشرات در پزشکی

حشرات از قدیمی ترین ساکنان کره زمین بودند وبیشتر از 300میلیون سال است که روی زمین سکونت دارند در صورتی که از پیدایش انسان حدود یک میلیون سال می گذرد .این زندگی طولانی موجب گردیده است که حشرات خود را با عوامل نامساعد سازش داده ودر هر شرایطی به زندگی خود ادامه دهند .حشرات فراوان ترین جانوارن روی زمین هستند .به طوری که 4/3 الی 5/4 همه آنها را تشکیل می دهند برخی از محققان تاکنون 20میلیون گونه حشره را تخمین زده اند .طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی (who) در سال 2007 ، پنج بیماری از شش بیماری مهم ودرجه اول جهان که از نوع انگلی بوده است ، حشرات را عامل اصلی ونقش موثر در انتشار آن دانسته اند .این بیماری ها عبارتند از : شیستوزومیازیس ، مالاریا ،فیلاریازیس ، تریپانوزومیازیس آفریقایی ولیشمانیازیس.

البته همه حشرات مضر نیستندوحشرات مفیدی نیز وجود دارند که به صورت مختلف به انسان سود می رسانند اولین گروه از حشرات مفید ، حشرات گروه افشان هستند .گرئه افشانی به معنای انتقال گرده از پرچم به مادگی گُل دیگر است .بعضی از گیاهان مقادیر زیادی گرده تولید می کنند که باد مهمترین عامل انتقال آنها محسوب می شود .ولی اکثر گیاهان ، مقادیر بسیار کمی گرده تولید می کنند که این گیاهان برای گرده افشانی ، نیاز قطعی به یک یا چند عامل خارجی دارند که مهمترین این عوامل حشرات هستند در بین حشرات زنبورها از بیشترین اهمیت برخوردار هستند .این حشرات ، گرده افشان به خاطر کمک به رشد میوه ها ، سبزیجات ، دانه های روغنی ، قهوه ، کاکائو وادویه جات ، ارزشی برابر 220 میلیارد دلار در سال دارند بنابراین ، این دسته از حشرات مفید حشراتی هستند که در تولید فرآورده های غذایی ودارویی فعالیت می کنند .از جمله ی این فرآورده ها عسل ، موم ، بره موم وگرده است که توسط زنبور عسل وبعضی دیگر از گونه های زنبور تولید می شود ودر ساخت داروهای مختلف کاربرد پزشکی دارند .نوعی دارو نیز وجود دارد که از خود زنبور عسل بدست می آید به این صورت که زنبور عسل زنده را در الکل قرار داده وبه مدت یک ماه در جای گرم نگهداری کرده تا به تدریجبدن زنبور جذب الکل شود این دارو در سال 1858 به همراه گُل تاج الملوک برای معالجه دیفتری ، بادسرخ ، استسقا ، سرخک وتورم های همراه با التهاب وسوزش در سطح جهان استفاده شده است .از دیگر موارد زنبور درمانی استفاده از زهر زنبور عسل در درمان بیماری ها می باشد مانند آرتروز ورماتیسم که به طور سنتی بکار رفته است .همچنین امروزه از لارو ونوعی مگش داروهایی به نام آلانتوئین تهیه شده که از ان برای پانسمان والتیام زخمها استفاده می شود .در نتیجه حشرات در امر نظافت واز بین بردن فضولات لانه حیوانات در نتیجه کمک به بهداشت محیط درست کردن برخی از داروها وآنتی بیوتیک ها ، پانسمان واروی التیام زخم ها نقش بسزایی دارند.

 

 

 

 

نوع: توليد ويژه صوتی

موضوع :اطلاعات عمومی

کاری از :پوران حاجتی