جهش تولید | دوشنبه، ۱۸ اسفند ۱۳۹۹

نظر سنجی درباره بررسی میزان مخاطب و رضایت و اعتماد مردم به برنامه های شبک - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نظر سنجی درباره بررسی میزان مخاطب و رضایت و اعتماد مردم به برنامه های شبک

نظر سنجی درباره بررسی میزان مخاطب و رضایت و اعتماد مردم به برنامه های شبک


عنوان پژوهش:             نظر سنجی درباره بررسی میزان مخاطب و رضایت و اعتماد مردم به برنامه های شبکه استانی صدا تابستان 84
موضوع:           نظرسنجي


سال پژوهش :
تابستان 84
چكيده پژوهش:            
*میزان شنوندگان برنامه های شبکه استانی صداي مركز گيلان درتابستان84 ،17درصد بوده.*پرشنونده ترین برنامه های شبکه استانی صدا صداي مركز گيلان 33درصد_میزان شنوندگان اخبار شبکه استا نی صدامركز گيلان ،68 درصد بوده_میزان رضایت شنوندگان اخبار شبکه استانی صداي مركز گيلان 81 درصد بوده._میزان رضایت اعتماد پاسخگویان به اخبار صدا مرکزگيلان در تابستان84 ،78 درصد بوده ._مهمترین پیشنهاد های شنوندگان برای بهبود کیفیت برنامه های شبکه استانی صدابميزان 13 درصد متنوع شدن برنامه را اعلام كرده اند