سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | پنج‌شنبه، ۲۶ فروردین ۱۴۰۰

نظام جمهوری اسلامی متکی به ایمان مردم است - نمایش محتوی صفحات ویژه

 

 

نظام جمهوری اسلامی متکی به ایمان مردم است

نظام جمهوری اسلامی متکی به ایمان مردم است
میثاق امت با ولایت، عزت و اقتدار، بالندگی و توسعه میهن اسلامی و پایداری جبهه مقاومت و نه بزرگ به آمریکا بود.