حمایت از کالای ایرانی | سه‌شنبه، ۶ فروردین ۱۳۹۸

نشست هیات بازرسی استان با مدیرکل و اعضای شورای معاونین مرکز و بازدید از روند تولید سریال راه گنج شیری - نمایش محتوای خبر

 

 

نشست هیات بازرسی استان با مدیرکل و اعضای شورای معاونین مرکز و بازدید از روند تولید سریال راه گنج شیری

شناسه : 354146137

نشست هیات بازرسی استان با مدیرکل و اعضای شورای معاونین مرکز و بازدید از روند تولید سریال راه گنج شیری