رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۳۰ بهمن ۱۳۹۸

نشست مجمع عمومی کیلنیک صنعت دانشگاه گیلان - نمایش محتوای خبر

 

 

نشست مجمع عمومی کیلنیک صنعت دانشگاه گیلان

شناسه : 200158006

نشست مجمع عمومی کیلنیک صنعت دانشگاه گیلان

نخستین نشست مجمع عمومی کیلنیک صنعت دانشگاه گیلان صبح امروز با بررسی راهکارهای موثر در تعمیق تعاملات علمی و صنعتی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مدیر کار آفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه گیلان در این نشست از تشکیل کیلنیک صنعت در این دانشگاه خبر داد و تصریح کرد : رسالت مهم این کلنیک تخصصی زمینه سازی برای روابط مستمر استادان و پژوهشگران حوزه فنی با واحدهای صنعتی ست.  
فرید نجفی توسعه ی دروس کار آموزی در صنایع استان ، اختصاص پایان نامه های دانشگاهی به اولویت ها و معضلات صنعت گیلان و تعامل بیشتر صنعت و دانشگاه برای تحقیقات دوره پسا دکترا را از عمده ترین راهکارها ی تعمیق تعاملات صنعت و دانشگاه برشمرد و اضافه کرد : این راهکارها علاوه بر تربیت کارشناسان فنی و میدانی برای صنایع گیلان، زمینه ی کارآمدی و برون رفت از معضلات موجود را برای واحدهای تولیدی استان مهیا می کند.

منبع : خبرگیلان