سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | سه‌شنبه، ۱ تیر ۱۴۰۰

نشای برنج - نمایش محتوی صفحات ویژه

 

 

نشای برنج

دانلود

کاشتن جوانه برنج را نشا کاری می گویند که یکی از مراحل کشت برنج پس از خزانه گیری است، و معمولا توسط زنان کشاورز انجام می شود.