سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | سه‌شنبه، ۳۱ فروردین ۱۴۰۰

نشان کردن (نشون اکرده )‏ - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نشان کردن (نشون اکرده )‏

نشان کردن (نشون اکرده )‏


خانواده پسر در شب صورت گیری با خود یک حلقه نامزدی، عطر و  یک روسری به همرا ه می آورند ‏و در صورتی که جواب مثبت باشد. خواهر داماد روسری عروس را بر سرش می گذارد و مادر یا ‏خواهر داماد، انگشتری را به انگشت عروس آینده نشان می اندازند.‏