نشانه گوشت سالم

گوشت ها که قسمت مهم اغذيه را تشکيل مي دهند چند قسمتند : گوشت قرمز : عبارت است از گوشت گاوگوشت گوسفند ،گوشت سفيد متعلق به اغلب پرندگان مانند مرغ وخروس خانگي ، بوقلمون ، گوشت هاي سياه مانند گوشت آهو ، مرغابي ونوک دراز که پس از طبخ سياه رنگ مي شوند .گوشت سياه ثقيل تر از ساير گوشت هاست .براي خريد گوشت وشناخت آن باد چگونگي حيوان را دانست بعد محلي که گوشت را از آن جدا مي کنند در نظر گرفت .گوشت گاو خوب وسالم ، قرمز ، خوش رنگ ، سفت وداراي بوع مطبوع وچربي فراوان است هرگاه کبودرنگ ومرطوب وشُل ويا کم چربي باشد متعلق به حيوان مريضي است .گاو اگر چهارتاهشت سال داشته باشد ، گوشتش خوب است .بهترين قطعات گوشت گاو نزديک ستون فقرات وبالاي ران است که رگ وريشه وقسمت هاي بي فايده آن زياد است .
بهترين قسمت ها براي تهيه بيفتک ، فيله وپشت مازه است ، البته با گوشت گردن نيز مي توان بيفتک تهيه نمود .غالباً يک فيله گاو براي مصرف غذاي هشت نفر کافي است .براي کباب کردن فيله بايد پوست فيله را با تيغه کارد برداشته ، چندخلال دنبه در آن فرو کرده با گوشت کوب بزنيد ويک روز در پياز وسرکه وبرگ هاي معطر مانند جعفري بخوابانيد ، بعد روي ميله آهنين فر يا در ظرف کباب کنيد .معمولاً در طول هفته خانواده ها غذاهاي متنوعي از گوشت قرمز وگوشت هاي سفيد آماده مي کنند .توجه به نکات بهداشتي وسلامت مواد مصرفي ، اهميت فراواني دارد وتوجه به سلامت مواد غذايي مصرفي به معناي سلامت فرد ، خانواده وجامعه مي باشد .
 

گوینده : پوران حاجتی