رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۱ آبان ۱۳۹۸

نخستین خزانه گیری برنج درگیلان - نمایش محتوای خبر

 

 

نخستین خزانه گیری برنج درگیلان

شناسه : 221143469

نخستین خزانه گیری برنج درگیلان

نخستین خزانه گیری برنج در فصل زراعی جدید امروز درصومعه سرا انجام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما خسرو عبدالهی شالیکار اهل روستای سیاه درویشان صومعه سرا نخستین شالیکار گیلانی است که برای فصل زراعی جدید خزانه کرد.
این کشاورز برای خزانه گیری 4هکتار شالیزارش 240 کیلوگرم بذر رقم بومی برنج هاشمی مصرف کرد.
شالیکار صومعه سرایی  امروز در گفتگو با خبرگزاری صدا وسیما در این شهرستان   گفت : از شرایط مناسب آب و هوایی استفاده و پس از شخم زمستانه شالیزارش خزانه گیری کردم.
شالیکاران صومعه سرایی سالانه 135 هزار تن شلتوک و 75 هزار تن برنج سفید تولید می کنند.
شهرستان صومعه سرا 28 هزار هکتار شالیزار دارد.
شالیکاران صومعه سرایی همانند شالیکاران دیگر مناطق گیلان از اواخر فروردین نشاء شالیزارهایشان آغاز واز اواسط تابستان برداشت می کنند.
منبع : خبر گیلان