جهش تولید | چهارشنبه، ۱۳ اسفند ۱۳۹۹

نحوه داوطلب شدن برای کشتی با حریف در کشتی گیله مردی - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

نحوه داوطلب شدن برای کشتی با حریف در کشتی گیله مردی

Loading the player...

در این مرحله هر پهلوانی که خود را هم کفو حریفش می انگارد ، داوطلب کشتی گیله مردی می شود و از جایش بلند شده با به هم زدن دو کف دست ، آمادگیش را برای زورآزمایی و کشتی اعلام می کند ، دو هم آورد ، لحظاتی را به اتفاق ، طول میدان را طی می کنند و سپس در وسط میدان متوقف شده صداهایی را که علامت شروع درگیری است از حنجره بیرون می دهند و با مبادله ضربات مشت و سیلی و حمله دفاع ، سرانجام ، گلاویز شده فنون را که از پیراستاد فراگرفته اند بکار می برند .

کشتی گیله مردی در حقیقت مخلوطی است از کشتی آزاد و کج و جودو  و کاراته امروزی

نوع: توليد ويژه صوتی

موضوع : ورزشی

کاری از :پوران حاجتی