جهش تولید | جمعه، ۱۵ فروردین ۱۳۹۹

نان لاکو - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

نان لاکو

پخت نان های سنتی و محلی در گیلان از رسم و رسوم مردمان این دیار است که در مناطق مختلف رواج داردیکی از این نان ها که بیشتر در مناطق شرق گیلان پخت می شود نان لاكو نام دارد.
برای پخت این نان از آرد برنج و شكر استفاده مي كنند.


نوع : تولید ویژه عکس

موضوع : زن و خانواده
Lako is a kind of bread in Guilan.
Lako is made of corn flour and sugar.