سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | پنج‌شنبه، ۳ تیر ۱۴۰۰

نانو فناوری در پزشکی1 - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

نانو فناوری در پزشکی1

Loading the player...

MRI سالمتر ودقیقتر،یکی از خدمات نانو فناوری به جامعه پزشکی است ،پزشکان از انجام اسکن های مغناطیسی از محلهای مختلف بدن بیمار برای تشخیص هر چه بهتر وسریعتر محل بیماری تاکید دارند ،روشهای اسکن مغناطیسی متداول به رغم صرف زمان نه چندان کوتاه تصاویری غیر واضح تولید می کنند که این مسائله در مورد امراض قلبی ویا مواردی که بیماران مجبور به حبس تنفس در حین اسکن هستند مشهود تر است. عوامل(contrast)  هم باعث افزایش حساسیت عکسبرداری می شوند و تاثیرات سوء اجتناب ناپذیری را عاید بدن می کنند ،که عمده این تاثیرات سوء از جانب فلز سمی گادولینیوم صادر می شود.مژده اینکه به کمک نانوفناوری ساخت ترکیب جدیدی از عوامل (contrast) به وسیله محصور کردن فنرسمی گادولینیوم در درون مولکولهای کربن ممکن شده است .مولکولهای شبیه به توپ فوتبال متشکل از یک پوسته کربنی که سه اتم فلزی را احاطه کرده اند ،میتوانند کیفیت تصویر برداری (MRI)را حداقل 25 برابر عوامل (contrast) معمولی افزایش بدهند.

عوامل برنامه عبارتند از:

تهیه کننده : سیرنگ پوررحیمی

نویسنده: فاطمه هژیرپسند - معصومه پور احمدی

کارگردان و تدوینگر : سید مصطفی نبوی

تصویر برداران:حسن جعفری - حسین زحمتکش

 

 

Medical science

Nano-technology services to the medical community:

MRI,healthier and more accurate technique, is one of the Nano-technology services to the medical community. Doctors insist on magnetic scan of the different places of the patient's body to diagnose place of disease faster and better. Conventional magnetic scanning procedures, in addition to the long-time, non-clear images are also produced. The problems could appear more noticeable especially in conditions that patients have heart disease or respiratory arrest during the scan. Contrast can increase the susceptibility of imaging but could cause irreparable bad effects in the body so it should be noticed that adverse effects occurs by toxic metal, called Gadolinium.  By the help of Nanotechnology, it is possible to produce a new combination of factors (contrast) with surrounding the toxic gadolinium within the carbon molecules. Molecules similar to a soccer ball, consisting of a carbon shell surrounding the three metal atoms, can increase the quality of imaging (MRI) at least 25 times the factor (contrast) than normal.