رونق تولید ملی | سه‌شنبه، ۶ اسفند ۱۳۹۸

نام واژه صومعه سرا - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

نام واژه صومعه سرا

Loading the player...


درباره واژه صومعه سرا که در اصل سوماسرا ،نظرات مختلفی ارایه شده است .برخی از پژوهشگران این نامواژه را سرای زاهد وعابد معنا کرده اند وبر این باورند که این نامواژه از دوبخش سوما = صومابه معنای زاهد وعابد وسرا به معنای جاومکان تشکیل شده است به نظر می رسد واژه ی سوماسرا به معنای دشت چرایا جای مال چَر،باشد .واژه ی سوم یا سم در سوماسرا همان سُم یا سُوم چهار پایانی چون گاو واسب است وسوماسرا از سه جزء سوم (سم )وام وسرا تشکیل شده است .ام وسرا در گیلکی پسوند مکان است تنگام (جای تنگ )خوشکام (جای خوش خشک )کاسی سرا (جا ومکان شخصی یا قوم کاس )بنابراین سوماسرا یا سومام سرا یعنی دشت یا محوطه ایی که جای سُم اسبان وگاوان در آنجا به دلیل مال چر بودن زیاد است براساس این دیدگاه که درست به نظر می رسد محل کنونی صومعه سرا پیشتر چراگاه دام های مردم بود.اقتصاد شهرستان صومعه سرا بر پایه ی کشاورزی است وبرنج ، توتون ، چای ، ابریشم ، صیفی ، جبوبات ونیشکر مهمترین محصولات آن به شمار می رود .در سالهای اخیر اهمیت اقتصادی صومعه سرا به دلیل عبور بزرگ راه زنجان – میانه واردبیل – رشت از میان آن افزایش یافته است .این شهرستان از کانون های پرورش مرغ در گیلان می باشد ، شهرستان صومعه سرا در زبان اهالی گیلان سوماسر خوانده می شود ، دارای سه شهر ، سه بخش وهفت دهستان است که عبارتند از :
بهش تولم که کانون اداری آن مرجقل ودهستان های آن تولم وهنده خاله است ؛بخش مرکزی که کانون اداری آن شهر صومعه سرا وکسما ، ضیابر ، طاهرگوراب ،دهستان آن است ، بخش میرزا کوچک خان جنگلی که مرکز اداری آن گوراب زرمیخ ودهستان های آن گوراب زرمیخ ومرکیه است شهرستان
صومعه سرا دارای 149 پارچه آبادی دارای سکنه می باشد .
گستره ای که امروزه شهرستان صومعه سرا را تشکیل می دهد .در گذشته بخش هایی از قلمرو وسه امیرنشین معروف پاره ی باختری گیلان یعنی گسکر ، تولم وفومن بود. 

 

 

نوع: توليد ويژه صوتی

موضوع :جاذبه های تاریخی و طبیعی

کاری از :پوران حاجتی