سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | پنج‌شنبه، ۳ تیر ۱۴۰۰

نام واژه انزلی - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

نام واژه انزلی

Loading the player...


درباره ی نام واژه ی انزلی آرای گوناگونی وجود دارد .در لغت نامه ی دهخدا انزل به معنای نازل تر وپست تر ونزل به معنای مکان پایین یا جای پست آمده است .در فرهنگ واژه های ایرانی در زبان عربی تألیف سیدمحمدعلی امام شوشتری که المعرب،تألیف ابومنصورجوالیقی را هم به گواه گرفته است .در ترجمه ی واژه ی انجر آمده است که در اصل انگر به معنای لنگر بوده است که برحسب قاعده ابدال انجر بَدَل به انزر وانزل گردیده است .در فرهنگ گیلکی واژه ی زل به معنای تماس ومماس آمده است. این واژه در ترکیب آب زل بکار رفته است که بر سطح زیرین قایق که در تماس با آب است اطلا می شود .در گذشته مرداب کنونی ، آب انزلی یا آب لنگری خوانده می شد .آب مرداب انزلی وآب دریا که پیوسته در تماس با یکدیگرند به گیلکی هم زل گفته می شد. هنوز این همزلی در محل برخورد آب های دریا ومرداب در حوالی موج شکن های بین غازیان وانزلی دیده می شود .از این دیدگاه واژه ی انزلی برگرفته از کلمه ی گیلکی همزل می باشد .در تبدیل واژه ی همزلی به انزلی باید گفت چون در فارسی وگیلکی واج های «ه» و«الف»وهم چنین «م»و«نون»در مواردی جانشین یکدیگر می شوند. واژه ی همزلی نیز به انزل- انزر وسپس به انزلی تبدیل شد .روش ها شهر انزلی را زن زلی یا سین سیلی نامیدند که به زبان روسی به معنای بمان یا توقف کن است وبا واژه ی انزل عربی – که به معنی فرود آمدن است وگروهی واژه ی انزلی را بر گرفته از ان می دانند ، همانندی دارد .گرجی ها در آثار تاریخی وجغرافیایی خود از این شهر به نام زن زلی یاد کرده اند که به معنی چشم تنگ است .
در گذشته اهالی انزلی به آب کثیف ومرداب آب انزل می گفتند .هنوز ساکنان پُرسن وسال این شهر این واژه را به این معنا بکار می برند بنابراین از این دیدگاه ، انزلی به معنای جایگاه آب کثیف یا همان مرداب است .اقتصاد شهرستان انزلی بر پایه ی فعالیت های بندری ، صیادی،شیلات وگردشگری استوار است .بندرانزلی به عنوان مهمترین بندر ایران در دریای کاسپین از نظر فعالیت های بندری وگمرکی و ورود وخروج کالا دارای اهمیت زیادی است .بندرانزلی از راه کانال ولگا –دَن ودریای سیاه یا بنادر تجاری وبین المللی کشورهای مختلف اروپایی نیز ارتباط دارد .منطقه ویژه ی اقتصادی بندرانزلی نقش مهمی در اقتصاد گیلان دارد .


 

 

 

نوع: توليد ويژه صوتی

موضوع :جاذبه های تاریخی و طبیعی

کاری از :پوران حاجتی