جهش تولید | چهارشنبه، ۳۰ مهر ۱۳۹۹

نام برنامه : لیست برندگان مسابقات تی تی ناز - نمایش محتوای سیما

 

 

نام برنامه : لیست برندگان مسابقات تی تی ناز

نام برنامه : لیست برندگان مسابقات تی تی ناز

لیست برندگان مسابقه پیامکی تی تی ناز 

1-                       مریم لطفی

2-                       سکینه آپرویز

3-                     فرزانه حیدرپور

4-                    سکینه طهماسبی

5-                 سودابه احمدی مردخه

6-                    سید حسن فاضلی

7-                     آمنه حسن زاده شالمایی

8-                  محمدعلی عبدی طبالوندانی

9-                      کیارش صفا فراز

10-                      شمس الدین کریمی

11-                      لیلا بهاردست

12-                      اسماعیل رحمانی

13-                      غلامرضا زاهدی راد

14-                      فاطمه وجودی

15-                      زهرا کریم زاده

16-                      سیده طاهره علوی

17-                      علی دولتی

18-                      نبی اله نوبق سندیانی

19-                      محمدرضا نیک روان

20-                      محمدرضا قائمی

21-                      سهیلا رنجی نوحدانی

22-                      حسین کمالی

23-                      فاطمه پورقربان

24-                      منوچهر نعمتی

25-                      محمدرضا دیان

26-                      عباس مهدوی

27-                      اصغرقارامحمد

28-                      فریده ناصرنژاد

29-                      سهراب علیزاده

30-                      فروزان محزون

31-                      آذرخانه گیر

32-                      فهمیه امیدوار

33-                      زهرا لطفی ینا

34-                       استک قرآنی

35-                      زینب فرحمند

36-                      احمدعابدینی

37-                      یحیی خوشحال

38-                      مهساحیدرزاده

39-                      منیرچقا

40-                      طاهره عمویی

41-                      حسن محمدپور

42-                      مژگان حسامی

43-                      بابایی

44-                      جوانمرد

45-                      علیرضا جوادی نژاد

46-                      حمیدرضا جمشید زاده

47-                      علی آزادبخش

48-                      منصورطیبی فراز

49-                      شمیم علی اصغری

50-                      گل بهار نرگسی