جهش تولید | جمعه، ۱۴ آذر ۱۳۹۹

می دونی من چی هستم؟ - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

می دونی من چی هستم؟

می دونی من چی هستم؟


شبیه بچه هستم

مثل  یه همبازیم

خیلی قشنگ و نازم

همیشه تو بازیم

وقتی تو تخت خوابم

چشامو زود می بندم

چشام همیشه بازه

وقتایی که بلندم

تو بازی، من یه بچم

مامان من دختران

شاید که شعر بخونم

شاید بگویم مامان

پاسخ : عروسک

 

آن چیست که یک دنیا

از توی آن پیداست

یک جعبه است اما

در آن پر از غوغاست

گرچه ندارد جا

صدها نفر آنجاست

هستیم کنار هم

آن روبروی ماست

جادوی آن جعبه

بس جالب و زیباست

کنترلش امشب

دست مامان ،باباست

پاسخ :تلویزیون

منبع:تبیان