جهش تولید | یک‌شنبه، ۵ بهمن ۱۳۹۹

می درون مرا سوجانه ،می بیرون مردومه. - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

می درون مرا سوجانه ،می بیرون مردومه.

Loading the player...

باطنم مرا می سوزاند،ظاهرم مردم را

هیچ کس ازدرون من خبرندارد که دردل من چه آتشی برپاست.نمی داند که با سیلی صورت سرخ نگه می دارم.

داخلم مرا می خورد،بیرونم مردم را.

 

 

 

 

Burns inside me, looks people

No one ventured that I Drdl Khbrndard I Brpast fire. Does not know that I keep with the red face slapped.

Dakhlm eats me, Byrvnm people