جهش تولید | شنبه، ۸ آذر ۱۳۹۹

می‌دونید ضرب المثل ماست‌ها را کیسه کرد از کجا اومده؟ - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

می‌دونید ضرب المثل ماست‌ها را کیسه کرد از کجا اومده؟

می‌دونید ضرب المثل ماست‌ها را کیسه کرد از کجا اومده؟روزی به مختارالسلطنه(رییس شهربانی دوره رضاشاه) اطلاع دادند که قیمت ماست در تهران خیلی گران شده است. مختارالسلطنه دستور داد که کسی حق ندارد ماست را گران بفروشد. مدتی که گذشت برای اطمینان خاطر با قیافه ی ناشناخته به یکی از مغازه های لبنیات فروشی رفت و مقداری ماست خواست.

ماست فروش که او را نشناخته بود پرسید : چه جور ماستی می خواهی؟ ماست معمولی یا ماست مختارالسلطنه ! مختارالسلطنه با حیرت و شگفتی پرسید: مگه این دوتا ماست چه فرقی باهم دارند؟

ماست فروش گفت: ماست معمولی همان است که از شیر می گیرند و بدون آب است و با قیمت دلخواه. اما ماست مختارالسلطنه همین ظرف دوغ است که در جلوی مغازه می بینید و یک سوم آن ماست و باقی آب است و به نرخ مختار السلطنه می فروشیم و بدان نیز لقب دادیم. حالا کدام را می خواهی؟!

مختارالسلطنه دستور داد ماست فروش را جلوی مغازه اش به طور وارونه آویزان کردند و بند شلوارش رامحکم ببستند. سپس ظرف دوغ را از بالا در دو لنگه شلوارش سرازیر کردند و شلوارش را از بالا به مچ پاهایش ببستند. سپس به او گفت: آنقدر باید به این شکل آویزان باشی تا تمام آبهایی که داخل این ماست کردی از شلوارت خارج شود که دیگر جرات نکنی آب داخل ماست بکنی!

وقتی بقیه ی لبنیات فروش ها از این ماجرا با خبر شدند، همه ی ماست ها را کیسه کردند، یعنی بدون قاطی کردن آب  ماست را ریختند توی کیسه و فروختند.

 

منبع:سایت بیترین