جهش تولید | پنج‌شنبه، ۹ بهمن ۱۳۹۹

می‌دونستید؟ - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

می‌دونستید؟

می‌دونستید؟آیا می دانستید که بیشتر ما از نام اصلی «فردوسی» بی خبریم و او را با نامی خطاب می کنیم که آمیخته ای از عنوان، لقب، تخلص و نسبت زادگاه اوست؟

حسن از پدری دهقان با نام «علی» در روستای «باژ» در نزدیکی شهر طوس خراسان به دنیا آمد. حسن (یا حسن ابن علی) امروز با نام حکیم ابوالقاسم فردوسی طوسی که به ترتیب عنوان، لقب، تخلص و نسبت زادگاه این شاعر بزرگ ایران است در قلب هر ایرانی جایگاهی ابدی یافته است.

آیا معنی نام «ایران» را می دانید؟

واژه ی ایران واژه ای مرکب است که از دو بخش «ایر» به معنی «آریایی» و «ان» که هم نشانه ی جمع و هم پسوند مکان به معنی جا و سرزمین است، تشکیل شده است و از این رو «ایران» هم به معنی «آریایی ها» و هم به معنی «سرزمین آریایی ها» است.

ایر+ ان = ایران

آریایی+ سرزمین= سرزمین آریایی ها

 

آیا می دانید، خط بریل چگونه است؟

افراد نابینا با استفاده از نوع خاصی الفبا به نام «بریل» قادر به خواندن هستند.

در بریل برای نشان دادن حروف از نقطه های برجسته ای استفاده می شود که به صفحه کتاب چسبیده اند. فرد نابینا با نوک انگشتان خود این برجستگی ها را لمس کرده و چون هر برجستگی معنی خاصی دارد، آن ها قادر به خواندن می شوند.

منبع:فصل نامه بشری