سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | دوشنبه، ۳۰ فروردین ۱۴۰۰

می‌توان دید دگر وعدۀ قرآنی را - نمایش محتوی صفحات ویژه

 

 

می‌توان دید دگر وعدۀ قرآنی را

سیدمرتضی موسوی:

می‌توان دید دگر وعدۀ قرآنی را

خیل «من ینتظر» و جلوۀ ربانی را

داغداریم ولی نیک بدان ای دشمن

نتوان بست دگر راه سلیمانی را

 

 

گوینده: عرفان شهبازی 

تدوین : مصطفی نبوی