جهش تولید | چهارشنبه، ۵ آذر ۱۳۹۹

میم مثل مادر - نمایش محتوی صفحات ویژه

 

 

میم مثل مادر

تا دیده ام به روی جهان باز شد، زشوق
لبخند مهربان تو جا در تنم دمید
فریاد حاجتم چو برون آمد از گلو
دست نوازش تو به فریاد من رسید