موقعیت جغرافیایی مارلیک

منطقه مارلیک در دره گوهررود ، در جوار شهرستان رودبار قراردارد واز طرفی با سفید رود همسایگی چندین هزارساله خود را نمودار می سازد .این دره در منطقه رحمت آباد رودبار در حدود چهارده کیلومتری شمال شهر رودبار زیتون در طرف شرق رودخانه سفید رود واقع شده است .گوهر رود در قسمت جنوبی سفید رود قرار گرفته ودر مقابل دهکده رستم آباد در آن طرف رودخانه واقع شده است .در وسط دره گوهر رود ، رودخانه ای به همین نام جریان دارد که از شعبه های کوچک سفیدرود بوده ودر حدود پانزده کیلومتر از سرچشمه آن تا محلی که وارد سفید رود می گردد امتداد یافته است .دره ای که در دوطرف این رود قرار گرفته یعنی دره گوهر رود در بیشتر فصول سال سرسبزوخرم است واز نظرزیبائیهای طبیعی ومناظر دل انگیز یکی از جالب ترین دره های ایران بشمار می رود .تپه مارلیک در طرف فاصله دارد .نزدیک ترین دهکده به تپه مارلیک دهکده نَصَفی است که بزرگترین دهکده دره گوهررود است وتقریباً در هفتصد متری جنوب تپه مارلیک واقع شده است .می گویند خوش آب وهواترین وزیباترین ارتفاعات وقُلل گیلان نیز در این محدوده واقع شده واسم آن قُله معروف دُرفک یا دُلفک است ، که به عنوان نگهبان در مقابل تپه های مارلیک قد علم کرده است.کوه پُربرف دلفک با ارتفاع 2750متر که در جهت شرق این دره قرار گرفته به نمای طبیعت زیبای آن جلوه ای بدیع می بخشد وشاید هیچ پدیده ای زیباتر از آن نباشد که از ارتفاعات این کوه عظیم به مناظر رودبار ومارلیک نگاه شود .در سمت دامنه های غربی این دره به جز تپه مارلیک ، چهارتپه دیگر وجود دارد که عبارتند ا : زینب بیجار ، دوربیجار ، پیله قلعه وجازم کول که تپه مارلیک مهم ترین آنهاست .ظاهراًدر دوران تمدن مارلیک این دره به عنوان محل قبور وارامگاههای این اقوام مورد استفاده قرار گرفته واحتماً محل استقرار ومرکز سیاسی آنها نیز چندان از این محل دور نبوده است .

گوینده:پوران حاجتی