جهش تولید | پنج‌شنبه، ۸ آبان ۱۳۹۹

موفقیت مجریان سیمای باران در ارزیابی سازمان - نمایش محتوای خبر

 

 

موفقیت مجریان سیمای باران در ارزیابی سازمان

شناسه : 360352504

مرکز نظارت و ارزیابی سازمان4مجری شبکه باران را به عنوان مجریان برتر این شبکه انتخاب کرد.
بر اساس آخرین ارزیابی مرکز نظارت و ارزیابی سازمان از عملکرد شبکه های مختلف تلویزیونی ملی و استانی سازمان ، محمدرضا محبی ، محمد لطیفی ، مریم جهانی و افشین وهابی به عنوان 4 مجری برتر سیمای باران  در فصل بهار 98 انتخاب شدند .نوع پوشش،
 آرایش ،رعایت حدود شرعی و دینی و رعایت اصول حرفه ای اجرا از جمله معیارهای ارزیابی این مجریان بوده است.