رونق تولید ملی | پنج‌شنبه، ۶ تیر ۱۳۹۸

موفقیت فرزند همکار - نمایش محتوای خبر

 

 

موفقیت فرزند همکار

شناسه : 64450365

فاطمه پورحسن فرزند علی پورحسن در مسابقات سراسری قرآن کریم در رشته حفظ مقام سوم کشوری را کسب کرد.