جهش تولید | جمعه، ۱۵ فروردین ۱۳۹۹

موفقیتی دیگر برای واحد مرکزی خبر - نمایش محتوای خبر

 

 

موفقیتی دیگر برای واحد مرکزی خبر

شناسه : 64442225

واحد مرکزی خبر گیلان به دلیل عملکرد بسیار خوب در پوشش سریع و به موقع و همه جانبه خبرهای مربوطه به بحران بارش شدید  آبگرفتگی روز سوم مهر در شهرهای رشت ، لاهیجان ، آستانه اشرفیه، لنگرود، فومن ، شفت و سیاهکل مور تقدیر اداره کل نظارت و ارزیابی اخبار و برنامه های سیاسی سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی قرار گرفت.

در نامه تقدیر و تشکر اداره کل نظارت و ارزیابی اخبار وبرنامه های سیاسی رسانه ملی آمده است: بررسی بخش های مختلف خبری صداوسیمای مرکز گیلان در تاریخهای دوم و سوم مهر از نظر اعلام هشدارهای قبلی، انعکاس مشکلات متعدد ناشی از بارش شدید باران و آبگرفتگی معابر و خیابانها نشان دهنده عملکرد بسیار خوب واحد مرکز خبرگیلان در مواقع بحرانی است. پیش ازاین اداره کل نظارت و ارزیابی اخبار و برنامه های سیاسی سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی از عملکرد بسیارخوب واحد مرکز خبر صداوسیما در بحران ناشی از قطع گاز در تاریخ بیست وسوم سال 90 هم تقدیر و تشکر کرده بود.