موش خانگی

موش ها از جوندگان هستند که به علت تکثیر زیاد با دو قدرت تطابق با محیط های مختلف در بیشتر نقاط دنیا زندگی می کنند .خانواده موش ها بسیار بزرگ است .موش ها جانورانی با هوشند که به کمک دندان های تیز خود هر مانعی حتی کابل های برق را از بین می برند به همین دلیل ما انسان ها آنها را موجوداتی موذی وغیر مفید می دانیم موش ها از موادغذایی متفاوتی تغذیه می کنند وهمه چیز خوارند آن ها عاشق جویدن هستند ، به همین دلیل ، بیشتر از آنکه از مواد تغذیه کنند ،آن ها را بی هدف می جوند واز بین می برند .دندان های پیشین موش ها در حال رشد است وجویدن مانع رشد بیش از اندازه آنها می شود .موش های خانگی روزانه بیش از 10درصد وزن بدن خود غذا می خورند .اگر آنها غذاهایی مصرف کنند که آب زیادی دارند یا دانه هایی بخورند که بیش از 12درصد پروتئین دارد می توانند چند روز بدون آب زندگی کنند موش های خانگی در روز 20بار غذامی خورند.موش ها شب ها فعالیت می کنند وروزها در لانه های زیرزمینی خود می مانند موش ها از امواج ماورای صوت برای برقراری ارتباط با هم استفاده می کنند در سنی که نوزادان هنوز چشم هایشان بسته است واحساس زیادی ندارن ، موش های مادر نیز این شیوه ارتباط گیری را بکار می برند در ایران علاوه بر موش خانگی 11نوع موش ، به نام های موش قهوه ای ، موش سیاه ، موش هیمالیایی( تزکستانی ) ، موش خاردار ،موش ورامینی ، موش بوته زاری هندی ، موش مقدونیه ، موش صحرایی –هپیرکانی ، موش صحرایی گردن زرد، موش صحرایی آرال وموش صحرایی شیرازی زندگی می کنند .موش قهوه ای بزرگ ترین موش ایران است این موش بسیار فعال است وبه راحتی می توان شنا کند ، به همین دلیل در میان انگشتان پای آن آثاری از پرده دیده می شود این گونه از موش قادر به بالا رفتن  از ساختمان ها نیست .درباره نقش موش در طبیعت باید گفت ، از برخی موش ها ، مانند موش خانگی ،در آزمایشگاه ها برای تحقیقات ژنتیک ، بیوشیمیایی ودارو سازی استفاده می شود .این حیوانات طعمه خوبی برای جانوران گوشت خورند ودر بقای آنها نقش مهمی بازی می کنند ولی بدلیل تولید مثل زیاد وتغذیه از همه مواد ، هر سال خسارت بسیار زیادی به انسان ها وارد می آورند .

کاری از :پوران حاجتی