سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | چهارشنبه، ۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

مورچه‌ی قوی - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مورچه‌ی قوی

مورچه‌ی قویدانه در دهان دارد

می رود به هر جایی

زنده است و جان دارد

مثل نقطه ای ریز است

زور و قدرتی بسیار

در وجود خود دارد

از دویدن و از کار

او نمی شود خسته

از زمین حاصلخیز

تا که گندمی یابد

مثل تکه های ریز

با دهان کند آن را

پیش چشم این مردم

از وسط کند تقسیم

علم و فهم و دانایی

داده حق به این حیوان

منبع:دوستان هلیا