جهش تولید | شنبه، ۱۰ خرداد ۱۳۹۹

موجودات نورانی دنیا - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

موجودات نورانی دنیا

موجودات نورانی دنیا


ماهی‌های مرکب

شاید فکر کنید که این نورانی بودن و تولید نور تنها به موجودات کوچک ختم شود اما در ادامه به برخی حیوانات بزرگتر نیز اشاره خواهیم کرد. برخی از ماهی های مرکب به گونه ای هستند که می توانند از خودشان نور تولید کنند.

این ماهی ها در ارتفاع 190 تا 350 متری از سطح دریا زندگی می کند. البته بیشتر این ماهی ها در دریاهای اطراف ژاپن دیده شده اند.

 

مرجان ها با استفاده از اندام هایی که دارند مقدار زیادی کلسیم از بدنشان خارج می کنند و همین امر باعث تولید نور میشود

مرجان های دریایی

مرجان هایی دریایی نیز از جمله موجداتی هستند که از خودشان نور تولید می کنند. در ضمن این موجودات بسیار زیبا هستند و به همین علت نیز به عنوان یکی از زیباترین موجودات دنیا نیز شناخته می شوند. این مرجان ها با استفاده از اندام هایی که دارند مقدار زیادی کلسیم از بدنشان خارج می کنند و همین امر باعث تولید نور میشود. برخی از گونه های آن ها با دست زدن روشن می شوند.

کرم های شب تاب

این نوع از کرم ها را حتما دیده اید که گاهی به درخت ها آویزان هستند و در شب ها بسیار درخشان می شوند. البته برخی از نوع های مختلف این کرم وجود دارد که با سوزاندان انرژی تولید نور می کنند که این نوع بیشتردر نیوزیلند دیده شده است.

قارچ های شب تاب

از بین حیوانات که خارج شویم به قارچ های شب تاب خواهیم رسید. این قارچ ها در برزیل یافت می شوند و نور بسیار بالایی نیز دارند که باعث می شود تا در شب ها مشخص باشند. از بین تمام 500 نوع قارچی که تا به حال کشف شده است تنها 32 گونه از آن ها به این صورت بوده است و می توانند از خوشان نور تولید کنند.

منبع:شگفتی های زمین