سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | دوشنبه، ۲۴ خرداد ۱۴۰۰

مواد مخدر(شیشه) - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

مواد مخدر(شیشه)

Loading the player...

اگر در اطراف  خودمان به فردی برخورد کردیم که بی خوابی های زیادی را می کشد و تا صبح نمی خوابد و شاید هم گاهی زیاد می خوابد ،رفتارهایش خشن شده و بدبین شده است و به اطرافیان سوءظن پیدا کرده است.شاید یکی از دلایل آن مصرف شیشه باشد.درمواردی هم افراد معتاد به مواد مخدر شیشه ممکن است دچار تشنج و سکته های قلبی و مغزی و نهایتا  درگیری های عروقی در روده ها و امثال آنها بشود.

در فاز ترک وقتی اینگونه افراد از ماده مخدر شیشه استفاده نمی کنند ظرف چند ساعت بعد از آخرین مصرف علائم ترک ایجاد می شود .این علائم 2 تا 4 روز به اوج خود می رسد و تا یک هفته آرام آرام علائم فروکش می کند.

 

 

Narcotics (crystal meth)

If we encounter with a person that suffer from long insomnia and even don't sleep up to the morning, sometimes sleeps a lot, his/her behavior has become aggressive and become pessimistic, maybe one of its reason is the abuse of crystal meth. In some cases addictive people to crystal meth may affect by convulsion, heart and brain attack, and last vein problems in intestines and so on. On the quitting phases, when these people don't use crystal meth, after some hours of last consumption show the symptoms of quitting. These symptoms reach to its peak between 2 and 4 hours and during a week symptoms will reduce gradually.