رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۲۰ آذر ۱۳۹۸

مهندس ظهیری مدیرکل صدا و سیمای مرکز گیلان در سالروز تاسیس رادیو ضمن بازدید از واحدهای مختلف صدای مرکز گیلان و اهدای شاخه گل به همکاران این روز را به تلاشگران و هنرمندان حوزه صدا تبریک گفت . - نمایش محتوای خبر

 

 

مهندس ظهیری مدیرکل صدا و سیمای مرکز گیلان در سالروز تاسیس رادیو ضمن بازدید از واحدهای مختلف صدای مرکز گیلان و اهدای شاخه گل به همکاران این روز را به تلاشگران و هنرمندان حوزه صدا تبریک گفت .

شناسه : 354144993

مهندس ظهیری مدیرکل صدا و سیمای مرکز گیلان در سالروز تاسیس رادیو ضمن بازدید از واحدهای مختلف صدای مرکز گیلان و اهدای شاخه گل به همکاران این روز را به تلاشگران  و هنرمندان حوزه صدا تبریک  گفت .