سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | چهارشنبه، ۲۶ خرداد ۱۴۰۰

مهرورزی امام کاظم (ع) - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مهرورزی امام کاظم (ع)

مهرورزی امام کاظم (ع)


مهرورزی امام کاظم (ع)

مرد روستایی چهره زشتی داشت، چنان زشت که همه از او کناره می گرفتند. مرد قلب مهربانی داشت، اما مردم چهره اش را می دیدند و چهره اش آنها را می رماند. چه قدر دلش می خواست که یکی بنشیند به حرف زدن با او.

حالا که همه از او کناره می گرفتند، او هم سعی می کرد جلوی چشم مردم ظاهر نشود تا کمتر رنج بکشد، اما زندگی و احتیاجات روزمره، باعث می شد که نتواند زیاد از دیگران دور بماند.

روزی در حال عبور از کوچه ای بود. دید چند نفری پیش می آیند. بعضی از مردم چنان بدجنس بودند که با دیدن او، روی در هم می کشیدند. ترسید آنها هم با او این رفتار را بکنند، اما مردها خیلی عادی پیش آمدند و وقتی به نزدیکی او رسیدند، یکی از آنها نگاهش کرد. با مهربانی گفت: «سلام!» مرد، با تردید جواب سلام را داد. آیا رهگذر می خواست او را مسخره کند؟

«اگر بتوانم کاری برایتان بکنم، با جان و دل انجام می دهم».

در چهره گندمگون و زیبای رهگذر، اثری از تمسخر نبود. مرد با تعجب، رهگذر را نگاه کرد. او که بود؟ چرا برخلاف دیگران، از او روی گردان نبود؟ چنان غافل گیر شده بود که نتوانست چیزی بگوید. رهگذر و همراهانش گذشتند. مرد مدتی سر جا ماتش برد و بعد یادش آمد حتی اسم رهگذر را نپرسیده است.

جرئتی به خود داد و گفت: «صبر کنید! لحظه ای صبر کنید!»

یکی از رهگذران برگشت.

«کاری داشتی برادر؟»

«نه، فقط می خواستم بدانم این همراه شما که چنین مهربانانه با من سخن گفت، کیست؟»

«او را نشناختی!»

«نه، مردم زیاد مرا نمی بینند و من هم زیاد آنها را نمی بینم».

«او مولایمان باب الحوائج، موسی بن جعفر است».

مرد آهی از ته دل کشید.

«جانم به فدای او، چرا نشناختمش؟ مرا شرمنده خود کرد».

«اتفاقاً ما به ایشان عرض کردیم که اگر کسی با شما کاری داشته باشد، خود باید بگوید، نه اینکه شما درخواست کنید. فرمودند: این مرد (یعنی شما)، به حکم کتاب خداوند، برادر و همسایه ما هستند و با ما در بهترین پدر یعنی حضرت آدم و نیکوترین دین یعنی اسلام شریکند و ما وظیفه داریم که اگر کاری از دستمان برآمد، برای او انجام بدهیم».

امام کاظم (ع) فرمودند:

أَلتَّوَدُّدُ إِلَى النّاسِ نِصْفُ الْعَقْلِ

مِهرورزى و دوستى با مردم، نصف عقل است.

منبع:راسخون