رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۱ آبان ۱۳۹۸

من خرس هستم - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

من خرس هستم

دوست من سلام. من خرس هستم. سر من گرد و گردنم کوتاه است. راستی یک دم کوچک نیز دارم. من چهار دست و پا دارم. هر دست و پای من پنج انگشت دارد. من به کمک دست و پاهایم از درخت بالا می روم و کندوهای عسل را از روی درخت بر می دارم و می خورم. من می توانم مثل آدم ها روی دو پایم راه بروم.

موهای بدن من بلند است ولی رنگ من ممکن است با بقیه فرق داشته باشد،چون خرس ها سفید،بور،کرم،سیاه و قهوه ای هستند.

بعضی از ما در جنگل و بعضی دیگر در برف ها زندگی می کنیم. وزن ما خرس ها بسیار زیاد است. ما بوها را از فاصله ی بسیار زیاد احساس می کنیم.

من وقتی بچه بودم از شیر مادرم می خوردم. اما وقتی بزرگتر شدم، توت، ریشه ی درخت ها را می خورم و بعضی وقت ها هم ماهی می گیرم.

ما خرس ها خیلی خواب آلو هستیم. وقتی هوا سرد می شود به خانه ی خود می رویم و در آن جا مدت زیادی می خوابیم. وقتی هوا گرم شد ما دوباره از خانه مان بیرون می آییم  و به دنبال غذا می گردیم، چون بسیار گرسنه هستیم.

ما خرس ها خیلی ترسو هستیم و با دیدن کسی تندی فرار می کنیم، اما مامان خرس ها خیلی شجاعند و همیشه از ما بچه خرس ها خوب مواظبت می کنند.

منبع:تبیان