جهش تولید | سه‌شنبه، ۶ آبان ۱۳۹۹

من خانواده ام را دوست دارم - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

من خانواده ام را دوست دارم

Loading the player...

دانلود

از میان اعضای خانواده، مادر مهمترین نقش را در پرورش ویژگیهای روانی و عاطفی کودک به عهده دارد و کانون سلامتی یا بیماری محسوب می شود. افزایش گرمی رابطه مادر,کودک ممکن است باعث شود کودکان از طریق فرایند شناسایی و الگوگیری، اعتقادات و رفتارهای مطلوب را درونی کنند. در خانواده ای که پدر و مادر، مهربان، منطقی و آرام باشند و با آگاهی از نیازهای نوجوان به تربیت او اقدام کنند فرزندانی آرام، باهدف، سازگار و صالح خواهند داشت. برعکس خانواده ای که هر دو یا یکی از پدر و مادر با خشونت و تندی با فرزندان برخورد کنند فطرت سالم نوجوان را منحرف و آلوده کرده و دختر یا پسر را با سر در گمی روبه رو ساخته و او را نسبت به زندگی آینده خود ناامید و مأیوس خواهند کرد.