جهش تولید | چهارشنبه، ۳۰ مهر ۱۳۹۹

منطقه ی سفیدآب - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

منطقه ی سفیدآب

Loading the player...

به نام خدا

سلام به شما که در گشت و گذار به گیلان همیشه بهار با ما همراهین. می خوایم به شهرستانِ رودسر بریم و از منطقه ی سفید آب رحیم آباد دیدن کنیم.

رودسر در شرق گیلان واقع شده و 70 کیلومتر از مرکز استان فاصله داره. برای این که به منطقه ی سفیدآب برسیم باید 50 کیلومتر از رودسر دور بشیم. وقتی به 25 کیلومتریِ شهر رحیم آباد رسیدیم چشمه ای رو می بینیم که از دلِ کوه سُماموس می جوشه و بعد از طیِ مسیر 4 کیلومتری در میان جنگل سرسبز و انبوه به رودخانه ی پُلرود می ریزه. اهالی منطقه به این چشمه ،]وَپَرسَر[ و  ]وَفَرسَر[ می گفتن که بعدها به سفیدآب معروف شد . آبِ این چشمه، زلاله، در تابستان بسیار سرده، شدتش زیاده و از مسیر خوش آب و هوا می گذره که همه ی این ویژگی ها باعثِ شهرتش شده. این چشمه ی زلال، آبِ شُرب نزدیک به 100000 نفر از مردمِ رودسر و املش رو تامین می کنه. چشمه ی سفیدآب در ارتفاعِ 1700 متری در منطقه ی لاشه، بینِ جنگلِ]وَنِستان[ و ]توساسان[ از دلِ کوه بیرون می آد و در مسیرِ خودش 18 چشمه ی کوچکِ دیگه رو با خودش همراه می کنه. این چشمه، در مسیر جنگلی، با شیبِ نسبتاً تُند در ارتفاع 400 متری به پُلرود می ریزه. کوهِ]پُشتاب چال[ در ضلعِ شرقیِ اون قرار داره و دو جاده ی مالرویِ ، ]داران گو[ و ]دُولی سی[ در دو طرفِ اون واقع شده و چشمه، مسیرِ درّه ای که خودش ایجاد کرده، طی می کنه. این چشمه چون رسوبی نداره و از اونجا که مسیرِ جنگلی، دست نخورده باقی مونده، آبش، زلاله و شیبِ تند، کفی ایجاد می کنه که باعثِ سفیدیِ بیش از حدّ آب شده. آبشارهای کوچکِ یک متری که در بیشترِ مسیرِ رودخانه دیده می شه، زیباییِ اونُ دو چندان کرده در بسترِ رودخونه درخت های شکسته ی بسیاری دیده می شه که در بعضی جاها، مسیرِ رود رو منحرف می کنه.

دوستانِ همراه، این سفرمون هم به پایان رسید، امیدواریم در سفرهای بعدی هم ما رو همراهی کنین. تندرست و پیروز باشین و خدا نگهدارتون

 

 

 

عوامل برنامه :

محقق و گردآوری کننده:سید وحید حسن نژاد

تهیه کننده: سید علی شفیعی

گویندگان : محمود فخاری - سیده زهرا سید سعادت

صدا بردار : مریم عابد

Sefidab place

In the name of God

Hi friends are following us in travelling to beautiful Guilan. We are going to go Roudsar and visit Sefidab place.

Roudsar is stated in eastern part of Guilan and is far from the center of the center of Province 70 Km. for going to Sefidab we should go 50 far from Roudsar when we arrive in 25 km Rahim Abad we'll see a spring which is coming from Soumamos mountain and after passing 4 km among a green forest we'll arrive in Poulroud river. The residents of this place call it Vayarsar or Vafarsar that became famous to Sefidab. The water of this spring is clean in tabestan so cold and pass from a good weather places that call these characteristics because it's famous. This clean spring has drinking water close to 100000 people of Roudsar and Amlash. Sefidab spring is in 700 meters in Laasheh place between Venestan forest and tousasan forest coming from mountain. In its way 18 small springs will be around it. This spring will be in the way of forest and steep in height 400 meters in polroud will drawn. Poshtabchaal Mountain is the eastern part of it and two roads Darangou and Dourisi are in both sides of it and spring will be the way of valley which is created. This spring has no sediment and cause the forest way is safe its water is clean and has steep which will make the water white. The waterfalls 1 meter which are in the way of river will be beautiful dual. In the bed of river some broken trees will be seen which is deviated .Dear friends this trip is finished we hope follow us in next trips.

 


Research and compilation by: Syed Waheed Hassan Nejad

Producer: Seyed Ali Shafiee

Speakers: Mahmoud Fakhari - Seyedeh Z. Syed Saadat

Sound Owner: Mary Abed