رونق تولید ملی | دوشنبه، ۲۸ بهمن ۱۳۹۸

معرفی نانوفناوری1 - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

معرفی نانوفناوری1

Loading the player...

مزیت فناوریهای کلیدی عصر حاضر: فناوری کلیدی عصر حاضر در یک ویژگی مشترک هستند که آن افزایش کارایی کالا و در مقابل کاهش تمام شده کالا،کاهش ابعاد کالا و کاهش میزان مواد مصرفی است. از این رهگذر است که رغبت عمومی محققین به شکافت نظامهایی با مقیاس کوچک سمت وسو گرفته و واژه ای به نام نانو فناوری سوژه برجسته محافل علمی شده است .در این راستا هر چه انسان دنیای راز آلود خود را بهتر بشناسد و هر چه طبیعت اطرافش را بهتر محک بزند به همان نسبت در عبور از تنگناهای علمی موفق تر خواهد بود، به عنوان مثال :الماس و گرانیت را درنظر بگیرید، هر دو از کربن خالص ساخنه شده اند اما یکی سخت وشفاف و دیگری نرم و کدر است. اصل تفاوت این دو ماده در نحوه چینش اتمهای آنهاست. اگر انسان بتواندرفتار اتم کربن را کنترل و نحوه چینش آنرا دستکاری کند بدون مبالغه می توان تمام دوده های موجود را به الماس تبدیل کرد.

 

عوامل برنامه عبارتند از:

تهیه کننده : سیرنگ پوررحیمی

نویسنده: فاطمه هژیرپسند - معصومه پور احمدی

کارگردان و تدوینگر : سید مصطفی نبوی

تصویر برداران:حسن جعفری - حسین زحمتکش

 

 

About Nanoscience

Advantages of Key modern technologies: Key technologies are common in a one specific feature these days which increases the efficiency of goods and decrease product cost reduced size of goods and reduce the amount of the Consumed Materials. This is why the public researchers are interested in small-scale systems to fission. This is why the public researchers are interested in small-scale systems to fission. Thus, if humans recognize their secret world and natural surroundings better, in passing the difficult path of science, would be more successful. For example, consider a diamond and granite, both made of pure carbon, but one of them is hard and clear and other is soft and muddy. The main difference between these two materials is the arrangement of their atoms. If humans could control the behavior of carbon atoms, manipulate in its arrangement, without exaggeration, all carbons could be converted into diamond.