مضرات مصرف برنج سفید

غذا نقش مهمی در تأمین نیروی لازم برای ادامه اعمال حیاتی وترمیم وجبران فرسایش بافتها دارد.غذا در رشد ونمو جسمی ومغزی وتأمین انرژی لازم برای انجام کار ، تأمین مقاومت بدن در برابر بیماری ها وتأمین نیازهای ارگانیسم برای تولید مثل وتکثیر نقش مهمی دارد .بنابراین هنگام انتخاب غذا باید دقت لازم به عمل آید.عدم آگاهی در انتخاب غذا وگرسنگی مزمن که در واقع نشان دهنده محرومیت بدن از مواد غذایی برای مدت یا مدت های طولانی  است ، موجب تکثیر سلول های مرده شده وبیماری هایی به همراه خواهد داشت برنج وگندم دارای ساختمان شیمیایی بوده وحاوی شانزده ماده مورد نیاز بدن از جمله پروتئین وویتامین هاست وضرر برنج سفید را ندارد در کشورهای آسیایی به علت طعم وشکل ظاهری ، بیشتر مردم از برنج سفید فاقد سبوس که نه تنها فاقد مواد مورد نیاز بدن بوده بلکه مضراتی از قبیل نفخ ، چاقی مفرط ، پوکی استخوانها ، پیری زودرس وبیماری بری بری وگاهی به علت فقدان مواد فیبری اثراتی در بروز سرطان دارد ، استفاده می کند .متأسفانه برنجی که در کشور ما استفاده می شود فاقد سبوس بوده و79 درصد در برنج مانند دیگر ویتامین های B در آب محلول ودر مقابل حرارت زیاد ومحیط قلیایی ناپایدار است بنابراین در بعضی شرایط طبخ مقدار زیادی از آن از بین می رود بیماری بری بری در این افرادی که مقدار زیادی برنج سفید شده استفاده می کردند مشاهده شده است .تیامین بخوبی در آب حل می شود به این دلیل هنگام طبخ ، اگر مواد غذایی با مقدار زیادی آب پخته شود وآب اضافی آن را دور بریزید ، مقدار زیادی از ویتامین آن از بین می رود بروز بیماری بری بری در کشورهای چین ، ژاپن ، فیلیپین ، تایلند ، مالایا ،سنگاپور ، اندوزی ، برمه وهندوستان گزارش شده است .در ایران این بیماری به اشکال مختلف در بین ساکنان شمال کشور که برنج بیشتری استفاده می کنند ، دیده می شود .
گوینده:پوران حاجتی