مضرات تخم مرغ

در تخم مرغ علاوه بر کلسترول بالا ، مسمومیت ناشی از باکتری سالمونلا نیز می باشد اینگونه مسمومیت با دل درد ، اسهال ، تب وسردرد توأم است در دهه اخیر مسمومت های ناشی از باکتری سالمونلا در آمریکای شمالی 7برابر افزایش یافته است .طبق بررسی های بعمل آمده در مرکز تحقیقات پزشکی طی دو سال گذشته 77درصد مورد مسمومیت در اثر مصرف تخم مرغ گزارش شده است که علایم وخیم آن بیشتر در بین نوزادان واشخاص پیر مشاهده می گردد .طبق مطالعات انجام شده اینگونه مسمومیت ها در اثر میکروب سالموندا ، که در روده مرغ وجود دارد وهنگام تخم گذاری ، پوست تخم مرغ آلوده به این میکروب می شود ، ایجاد می گردد .به همین دلیل فروش تخم مرغ های شکسته در بازار مجاز نیست .بنابراین تخم مرغ های سالم باید زیر نظر بازرسان بررسی شده وبا مواد ضد عفوتی قبل از حمل ، شسته وسپس روانه بازار گردد ، با این وجود بعضی از مواردمسمومیت غذایی را در اثر مصرف تخم مرغهایی می دانند که پوست آنها قبلاً ( قبل از مصرف ) ضدعفونی شده بود در این صورت بعضی از محققان معتقدند که باکتری در روی پوست تخم مرغ به زرده آن منتقل کند .البته این تئوری هنوز به اثبات نرسیده یکی از متخصصین تغذیه معتقد است این باکتری در جایی غیر از پوست تخم مرغ دیده نشده ودلیلی برای منع خوردن تخم مرغ وجود ندارد .زیرا تخم مرغ یکی از بهترین منابع غذایی است .برخی از محققین معتقدندکه تخم مرغ باید پخته شود زیرا حرارت سالموندا را از بین می برد واستفاده از انواع سُسهایی که از تخم مرغ خام تهه می شوند از جمله مایونز را جایز نمی دانند ، این محققان معتقدند تخم مرغ شکسته را باید دور انداخت واز سالم آن استفاده نمود تجربه نشان داده است که باکتری در تخم مرغی که سرخ می شود ، در زمانی کمتر از سه دقیقه از بین نمی رود ، مگر اینکه هر طرف از غذای تهیه شده با تخم مرغ حداقل به مدت سه دقیقه سرخ شود برای اطمینان بیشتر تخم مرغ آب پز ، باید به مدت 7دقیقه در آب بجوشد وطبخ املت باید طوری صورت گیرد که تا اتمام آن آبی از آن باقی نماند 
 
گوینده:پوران حاجتی