رونق تولید ملی | جمعه، ۲ اسفند ۱۳۹۸

مسجد مهمترین کانون مبارزه با جنگ نرم دشمنان - نمایش محتوای خبر

 

 

مسجد مهمترین کانون مبارزه با جنگ نرم دشمنان

شناسه : 74123730

مسجد مهمترین کانون مبارزه با جنگ نرم دشمنان

مسجد مهمترين کانون فرهنگي – مذهبي براي پيشگيري از ناهنجاری اجتماعي و مبارزه با جنگ نرم دشمنان است.
مسئول بسيج مساجد و محلات کشور در مجمع بسيج مساجد ومحلات استان در رشت مساجد را پس ازکانون خانواده مهمترين نهاد تاثيرگذاراجتماعي براي پيشگيري ازآسيب هاي اجتماعي – تربيت نسل جديد وجلوگيري ازهجمه هاي فرهنگي دشمنان ملت عنوان کرد وگفت: امروز ظرفيت عظيم مساجد کشور براي دشمنان اين مرزوبوم بوضوح مشخص است چراکه اين کانون مهم اجتماعي در عرصه هاي مختلف نظام اسلامي بويژه دفاع مقدس منشا بروز و ظهور نيروهاي مردمي درپرتو تفکرات بسيج بوده و نبايد در مقابله با استکبار جهاني از اين توانمنديهاي مساجد غافل شد.
سردار حسين بهشتي بر ضرورت تهيه و تدوين برنامه هاي کارآمد فرهنگي – اجتماعي براي 40 هزار پايگاه بسيج مساجد و محلات کشور تاکيد کرد و گفت : سال آينده مصداقهاي عيني وعملي برنامه هاي بسيج در مساجد و محلات تجلي مي يابد تا آحاد جامعه بطور ملموس کارآمدي مساجد را درحوزه مبارزه با مواد مخدر، کنترل آسيب هاي اجتماعي و تربيت نسل انقلابي بيشتردرک کنند.
جانشين سپاه قدس گيلان نيز در اين مراسم ارتقاء عملکرد بسيج مساجد و محلات را در گرو تعامل منطقي متوليان فرهنگي و اجرايي مساجد با اقشار مختلف مردم عنوان کرد و افزود: با اين روش مي توان توانمنديهاي بالقوه و مغفول مانده در جامعه را در راستاي افزايش اقتدار ملي و بي اثر کردن توطئه هاي همه جانبه ي دشمنان  به فعليت در آورد.
رييس مجمع عالي بسيج گيلان هم در اين مراسم حوزه ي تاثير گذاري بسيج در ابعاد اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي گسترده دانست و افزود بسياري از خدمات هزينه بردستگاههاي دولتي با کمي برنامه ريزي و دقت نظر مي تواند بطور رايگان بدست نيروهاي بسيج محلات ارايه شود.
نظرعلي عليزاده با بيان اينکه آموزش ومهارت افزايي نيروهاي بسيجي در اقصي نقاط گيلان بويژه روستاهها بايد دردستور کار بسيج استاني قرار گيرد گفت:مردم با مشاهده توانمنديهاي بسيج روحيه مشارکت وهم افزايي خويش را درراستاي رفع نيازمنديهاي جامعه افزايش مي دهند وبا اينکار آرمانهاي والاي امام و انقلاب را با روحيه ي ايثار وفداکاري تحقق مي بخشند. 
 
منبع : خبرگیلان