جهش تولید | چهارشنبه، ۳۰ مهر ۱۳۹۹

مستند مجلس قانون گذاران (2) - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

مستند مجلس قانون گذاران (2)

دانلود

مجلس اول با تمام بحران هایی که پشت سر گذاشت جای خود رو به مجلسی نو پا میداد بحران های داخلی فرو نشسته بود بنی صدر از پاریس سردرآورد و حالا ..... (مجلس دوم)