رونق تولید ملی | شنبه، ۱۰ اسفند ۱۳۹۸

مسافرت گیلان - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

مسافرت گیلان

Loading the player...

گیلان به دلیل موقعیت جغرافیایی و جذابیت های طبیعی اش، مسافران و سیاحان بسیاری را به خود جلب کرده و تاکنون سفرنامه های متعددی توسط ایرانگردان نوشته شده است.

ایرانیان با ویژگی های فرهنگی که دارند ترجیح می دهند مکنونات قلبی خود را ابراز نکنند و در پرده سخن به آن بپردازند و معمولا اطلاعات علمی و ادبی را هم در نوشته های خود می گنجانند و طنز و شوخ طبعی را هم چاشنی آن می کنند. به همین دلیل سفرنامه های آنان نیاز به شرح و توضیح و گاه رمزگشایی دارد که میرزا محمد معصوم نایب الصدرشیرازی از همین سفرنامه نویسان است.

از جمله سفرنامه نویسان ایرانی که حاصل سفرش به گیلان را در قالب سفر نامه ارائه کرده میرزا محمد معصوم نایب الصدر شیرازی است، که بین سال های 1314 تا 1316 ق. به گیلان سفر کرده و حاصل مشاهداتش را همراه با سفر نامه های دیگر اماکن به طور مفصل در کتابی با عنوان طرایق الحقایق آورده است. با توجه به این که نایب الصدر شیرازی از افاضل زمان خود بوده ، سفرنامه ی او لطایف و ظرایفی با نثر پخته دارد که خواندنی است.

هومن یوسف دهیزاده 1349 در لاهیجان است؛ و در زمان حاضر به عنوان پژوهشگر با دایره المعارف زبان و ادب فارسی در شبه قاره ی هند همکاری می کند؛ از وی تاکنون مقالات متعددی در زمینه تاریخ و ادبیات در مجلات گوناگون منتشر شده است و کتاب های حکایت عشق صنعان 1381و حکمرانان گیلان در عهد زندیه و قاجاریه1382 از جمله آثار منتشر شده است.