سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | یک‌شنبه، ۲۲ فروردین ۱۴۰۰

مزایای مرز کشی با ماشین - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

مزایای مرز کشی با ماشین

Loading the player...

دانلود


ایجاد یا مرمت مرز های شالیزاری یکی از مراحل زراعی و از جمله عملیاتی است که هر ساله کشاورزان شالیکار آن را انجام می دهند. این کار برای جلوگیری و کنترل تلفات آب ، مبارزه با علف های هرز  و همچنین کنترل و مبارزه با آفاتی که در اواخر فصل زراعی از علف های هرز موجود بر روی مرزهای شالیزار جهت تخم گذاری بهره می جویند، صورت می پذیرد. این عملیات به صورت دستی می باشد که کاری سخت و طاقت فرسا می باشد که با صرف هزینه بالا انجام می گیرد بنابراین ماشینی کردن این کار مد نظر می باشد.
یاه برنج مهمترین گیاه در تامین غذای انسان در جهان می باشد ، در ایران نیز بعنوان یک محصول استراتژیک به آن نگاه می شود .
از مزایای این دستگاه کاهش هزینه عملیات مرزکش به کمتر از یک سوم، بالا بودن عملکرد دستگاه در یک دوره کاری حدود 150 - 200 هکتار، همچنین کاهش صعویت کاری و ارتقاء بهداشت فردی نیروهای کارگری شاغل در بخش کشاورزی و از بین رفتن علفهای هرز کنار مرز که امکان آن در زمان شخم نیست، اشاره کرد.

دستگاه مرزکش شالیزار به منظور احداث و مرمت مرزهای شالیزاری برای اولین بار در مزارع تجهیز و نوسازی شده شالیکاری استان  به کار گرفته شد.