جهش تولید | پنج‌شنبه، ۱ آبان ۱۳۹۹

مروار بافی - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مروار بافی

مروار بافی


مرواربافی عبارت است از بافت اشیاء و وسایل مختلف با استفاده از ساقه های تازه ی گیاهان یا ترکه است . مروار بافان گیلان مقادیر قابل توجهی مواد اولیه ی مورد استفاده در مرواربافی یعنی ساقه های تازه ی گیاهان یا ترکه در سال های اخیر در بسیاری از نقاط گیلان رونق یافته است . مراکز تولید اشیاء و وسایل مختلف از مروار نظیر سبد و کیف و میوه خوری و امثال آنها ، روستاهای صیقلان و جمعه بازار از نواحی صومعه سرا و تازه آباد و گورکا از توابع آستانه ی اشرفیه و کارگاه هایی برای تولید آن در شهر رشت است .