مرصع کاری

ترصیع ، قراردادن سنگ های قیمتی ومواد دیگر به منظور ایجاد اثر برجسته شی ء است .
مرصع کاری به شکل نصب کردن موادی در داخل فلز ، در دوره اسلامی بطور ویژه ای رایج بوده است در دوره صفوی ، جامه های درباری ، اراسته به زیورهای بسیار بود .اغلب ایرانی ها شیفته سنگ های قیمتی یا جواهر نما برای تزیین جامه ها یا ترصیع تنگ ها ،ابریق ها ومشربه وفنجان پیاله وبشقاب بودند دارایی های شاه اسماعیل صفوی در جنگ چالدران ،در میان غنائم جنگی سلطان سلیم از ایران خارج می شوند.
سلاح های تشریفاتی و جواهر نشان از جمله هدایایی محبوب بودند که در دوره صفوی به کرملین ارسال شده اند.همچنین نبرزینی مربوط به دوره قاجار به جای مانده که روی تیغ هلالی شکل ، نقوش جانوری ، حکاکی شده است وطرح های گیاهی طلااندود هستند .در دو طرف تیغه ، دو کتیبه داخل قالب های ترنجی قرار دارند که در یکی نصرمن الله وفتح قریب ودر دیگری انا فتحنالک فتح مبینا می باشد همچنین با سنگ های فیروزه مرصع کاری انجام شده است انتهای میله بترزین ، سرهای سه اژدها ومیخی بلند در وسط قراردارد با توجه به آیه هایی که در قرآن کریم وکتیبه ها آمده مشخص می گردد که مرصع کاری با سنگ فیروزه کاملاً هدفمند صورت گرفته است در دوره صفوی ، مجموع ای از اشیاء ایران که شامل طلا ونقره وسنگهای قیمتی می باشند در دفاتر سفیران پرتغال در ایران ، ثبت شده است .همچنین یکی از آثار هنری ، دوره قاجار واز اشیاء نفیس ، موزه تاریخ مشهد است .
تکنیک های بکار رفته در جلد چرمی قرآن در شرق بسیار رایج بوده وبخصوص در ایران رشد چشمگیری داشته است .فیروزه نشانی روی جلد قرآن ، اگرچه نوعی تزئین به شمار می رود ، ولی به نظر می رسد که اهمیت فیروزه در دین اسلام ، در انتخاب این گوهر موثر بوده است .از شاهکار ی هنرمندان ایرانی ، مجموعه ای نوشتاری (دو مرکبدان ودو قلم ) از جنس نقره با روکش طلا ، شامل یم قاعده مستطیلی روی چهارپایه ، دو مرکبدان با درهای گنبدی ودو قلم به همراه یک طاوس بزرگ است .کل مجموعه هنر فیروزه ، نشانی شده است .
 
گوینده:پوران حاجتی