مراسم پشم بری

پشم از تولیدات اساسی وفرآورده های مهم دامی دامداران کوچ نشین است که چه از نظر اقتصادی وچه از نظر استفاده در تولید انواع پوشاک وصنایع دستی ومعشیت دامداران نقش برجسته ای دارد .از تقسیم دقیق پشم در شراکت های دامی می توان به اهمیت محصول پشم پی برد .قیمت پشم بر اساس جنس دام وزمان پشم بری متغیر است .دامداران سه نوع پشم تولید می کنند که عبارتند از پشم بهاره –پاییزه وتابستانه که مورد اخیر به پشم برّه ، شهرت دارد .

امروزه پشم به لحاظ اقتصادی جایگاه مهمی را در زندگی یک چوپان دارد .برای مثال یک دامدار با پانصد رأس گوسفند سالانه چیزی در حدود بیش از دو تن پشم استحصال می کند که با قیمتی میانه 4000ریال درآمدی در حدود 000/000/8(هشت میلیون ) ریال عاید دامدار می شود .چین پشم بهاره دارای الیاف بلندتری نسبت به سایر چینها است وچون حیوان در طویله مانده است پشم تمیز وشفاف بوده ودارای کیفیت بهتری نسبت به سایر چینها است .از این نوع پشم که کمتر از پشم پاییزه تولید می شود در صنایع دستی نظیر شالبافی – نخ ریسی – جوراب بافی – قالی – گلیم وسایر مصنوعات پشمی دستی بخصوص لحاف استفاده فراوان بعمل می آید در ضمن موی بزها را هم در این فصل برای یکبار در سال می زنند واز انها سیاه چادر یا طناب پشمی می دوزن وبه قیمت مناسبی نیز به فروش می رسد از پشم پاییزه به علت زبری ، در تشک استفاده فراوان به عمل می آید وبه علت تقاضای زیاد بازار برای این نوع پشم قیمت آن یک سوم واحد بیشتر از قیمت پشم بهاره است .پشم گوسفندان ،بزها ( یک بار ) وبره ها ( یکبار ) را به فاصله یک الی سه بار در سال می زنند وبرای این کار چند نفر از همکاران واقوام در یم روز معین جمع می شوند وچوپان میزبان وصاحب دام در آن روز تدارک ویژه ای دیده ویک راس قوچ ذبح نموده وغذای مطبوعی که عموماً کباب همان قوچ می باشد تهیه می نماید ودر عوض اقوام ودوستان دعوت شده در آن روز معین با همکاری وتعاون یکدیگر ،پسم تمام گوسفندان یک گله را می تراشد این مراسم ، پشم زنی یا ( پسه ببری ) نامیده می شود.

 
 نوع: توليد ويژه صوتی
 
موضوع :فرهنگ و آداب و رسوم
 
کاری از :پوران حاجتی