جهش تولید | شنبه، ۱۷ خرداد ۱۳۹۹

مراسم سالگرد درگذشت چهره ماندگارادبیات ایران - نمایش محتوای خبر

 

 

مراسم سالگرد درگذشت چهره ماندگارادبیات ایران

شناسه : 63826420

جمعی از فرهیختگان ،نخبگان و دوستداران ادبیات ایران زمین به آستانه اشرفیه رفتند تا با حضور در مراسم سالگرد درگذشت دکتر معین خالق فرهنگ 6 جلدی لغات فارسی شرکت کنند .

دکتر محمد معین چهره ماندگار ادبیات ایران با تالیف 23 کتاب و 6 جلد فرهنگ جامع لغات نقش تاثیرگذاری در تدوین معتبر دستور زبان فارسی داشته است ./

منبع : خبرگیلان