جهش تولید | دوشنبه، ۱۸ اسفند ۱۳۹۹

محمدرضا بزرگی لنگرودی - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

محمدرضا بزرگی لنگرودی

محمدرضا بزرگی لنگرودی


ردیف

شرح فیلد

اطلاعات

1

نام و نام خانوادگی

محمدرضا بزرگی لنگرودی

2

تاریخ و محل تولد

3

سوابق تحصیلی

کارشناسی نمایشی

4

سوابق هنری(آکادمیک و تجربی)

جستجو –طالب آبادی-81
مهمانواز –امیر ثابت-82
نقطه صفر-محمد رضا معینی-82
سبز آباد –امیر ثابت -84
بازارچه –فریدون قدیمی-85
وقتی همه خواب بودند-فریدون حسن پور-84
بازرس ویژه –رهبر قنبری-85
سرو شالیزار-مرتضی اعوانی-86

5

شغل هنرمند

بازیگری

6

محل فعالیت

7

شاخه فعالیت هنری

8

تصویر هنرمند

9

لیست عناوین آثار هنرمند (لیست کتب،عنوان فیلم ها و...)

10

زمان،مکان و عنوان جشنواره/نمایشگاههای (انفرادی/گروهی)

11

عناوین جوایز،افتخارات

12

نمونه اثر

13

فعالیت های جانبی هنرمند

14

آدرس پستی/صندوق پستی

15

E-mail -کاری

16

آدرس وبلاک شخصی

17

آدرس سایت اینترنتی

18

هنرمندان همکار

19

ارتباط با مراکز هنری دیگر

20

اساتید

21
تاریخ شروع فعالیت هنری

22

توضیحات