جهش تولید | چهارشنبه، ۷ آبان ۱۳۹۹

مجلس قانون گذاران - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

مجلس قانون گذاران

دانلود

مجلس به عنوان نماد مردم سالاری یکی از ارکان مهم تاریخ انقلاب است. مستند قانون گذاران در نه قسمت نگاهی دارد به راهی که ادوار نه گانه مجلس تا امروز طی نموده است. (مجلس هفتم)