جهش تولید | یک‌شنبه، ۵ بهمن ۱۳۹۹

ماه پرنده - نمایش محتوای سیما

 

 

ماه پرنده

Loading the player...

سر بچه ای براثر سرو صدای جغدها از خواب می پرد و به طرفشان سنگ پرتاب می كند.

سنگ به ماه خورده و ماه روی سقف خانه می افتد و پسر آنرا با فشار پایین می كشد ماه به درون رودخانه می افتد و پسرك روی آن قرار می گیرد و هر دو پروازكنان به درختی كه جغدها روی آن نشسته اند می رسند در آخر با همكاری جغدها ماه به جای اولش بازگردانده می شود.

سال تولید: 1393
کارگردان: محسن بابایی شیرکوهی
طراحی و اجرا : زحل رضوی
بریده نقاشی ها: معصومه ترکی ، آزاده کاشانی ، لیلا رفعتی
تدوین کامپیوتری: مهدی صفاپور
جلوه های ویژه: امیر دولتخواه
صدا گذاری : مرضیه قادری
تیتراژ: پیمان غفاری