جهش تولید | چهارشنبه، ۱ بهمن ۱۳۹۹

مانته - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

مانته

Loading the player...

در این بازی بومی محلی از بین افراد که در مرکز بازی بودند ، یکی دیگری را می زد و فرار می کرد و او می بایست بود و ضارب را بگیرد ، در این بین یکی دیگر می رسید و ضربه ای آرام می زد و می بایست مضروب اولی را رها کرده دنبال دومی بدود و او را بگیرد ، اگر می گرفت تا مرکز بازی سوار کولش می شد.

نوع: توليد ويژه صوتی

موضوع : فرهنگ و آداب و رسوم

کاری از :پوران حاجتی