سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | شنبه، ۲۱ فروردین ۱۴۰۰

مارِ خزنده - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مارِ خزنده

مارِ خزندهمن مار هستم از موجودات خزنده ای که با خزیدن روی زمین خودم را به جلو می کشم.

بعضی از ما درخشکی زندگی می کنیم، بعضی ها زیر زمین، تعدادی داخل آب و تعداد کمی از دوستانم هم روی درختان.

اگر من از تعداد اعضای خانواده ام به شما بگویم حتما تعجب می کنید چون ما مارها انواع بسیار زیادی داریم که از نظر خصوصیات با هم متفاوت هستیم.

ما بیشتر جاهای ساکت و بی سر و صدا را برای زندگی انتخاب می کنیم.

بعضی از مارها خیلی بزرگ هستند مثل مار کبری اما بعضی از ما آنقدر کوچک هستیم که گاهی ما را با کرم اشتباه می گیرند.

بعضی از ما، مارها سمی هستیم که حتما باید مراقب باشید و به ما دست نزنید.

منبع:تبیان